Prof. Dr. M. Fatih ANDI

Prof. Dr. M. Fatih ANDI
Prof. Dr. M. Fatih ANDI

Biyografi

Prof. Dr. M. Fatih ANDI

(Adana, 1962)


1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, mezun olduğu yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatını, aynı bölümde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak devam ettirdi. Yeni Türk Edebiyatı alanında birçok akademik yayını, kitabı ve ödülleri bulunan Andı, farklı tarihlerde yurtiçi ve dışında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak da bulundu.

Türkiye Bilimler Akademisi, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ve Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonu Üyesi olan Andı, birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda da çalışmalar yürütmektedir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu, YÖK Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliklerinde de bulunmuştur.

2010–2018 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin kurucu Dekanlığı görevini yapan Prof. Dr. M. Fatih Andı, 26 Aralık 2018 tarihinden itibaren aynı Üniversitenin Rektörlük görevini sürdürmektedir.

Başlıca Eserleri: İnsan Toplum Edebiyat (1995), Servet-i Fünûn’a Kadar Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri (1995), Edebiyat Araştırmaları-I (1997), Roman ve Hayat (1999), Hayata Edebiyatla Bakmak (2006), Güneşe Tutulan Ayna –Şiir İncelemeleri- (2011), İstiklâl Marşı İstikbâl Marşı (2010), Emperyalizme Direniş Bilinci: Çanakkale (2015), Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle: Cahit Zarifoğlu (2017), Şiirin Ufku - Hz. Peygamber’i Şiirle Sevmek (2017), Akrebi Kuyruğundan Tutmak (2018), İnce Ayar Hassas Mi'yar (2020).

Eserlerinden Roman ve Hayat, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “en iyi edebî tenkit”, Hayata Edebiyatla Bakmak  ise Yazarlar Birliğinin “en iyi deneme kitabı” ödülünü almıştır.

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1993
Türk Dili ve Edebiyatı
İstanbul Üniversitesi

Doktora

1987
Türk Dili ve Edebiyatı
İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans

1985
Türk Dili ve Edebiyatı
İstanbul Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2006
İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr.

1999
İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr

1993
İstanbul Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.Dr.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • İlknur Tatar, Yaşar Nezihe Bükülmez, Hayatı ve Şiirleri, 1997, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 280 s.
 • Müştak Kemal Kıroğlu, Zaman (1918-1919) ve Son Saat (1925-1928) Gazetelerindeki Dil ve Edebiyat Yazılarının İncelenmesi ve Şiir Metinleri, 2002, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 377 s
 • Mecit Demirel, Sabah Gazetesi (1899-1909)’ndeki Dil ve Edebiyat Yazılarının İncelenmesi ve Şiir Metinleri, 2002, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, II c., 952 s
 • İlyas Dirin, Tarık Buğra’nın Romanlarında Yakın Dönem Türk Siyasî Hayatı, 2002, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 488 s.
 • Hanife Özer, Mehmet Çınarlı, Edebî Şahsiyeti ve Şiirleri, 2002, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 327 s.
 • Ezel Karamanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Edebî Faaliyetleri ve Şiirlerinin Edebî Sanatlar Yönünden İncelenmesi, 2002, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 301 s.
 • Halil İbrahim Ünser, Türk Romanında Siyasî ve Sosyal İçerikli Gelecek Kurguları, 2003, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 342 s.
 • Burak Özçelik, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Sürgün (1923-1960), 2003, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 169 s.
 • Nuran Özlük, Tarık Buğra’nın Roman ve Hikâyelerinde XX. Yüzyılda Anadolu’da Sosyal Hayat, 2004, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 433 s
 • Fırat Karagülle, Ara Nesil Romanında Sosyal Muhteva, 2004, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 230 s.
 • Daver Krasniç, Çevren Dergisinin Balkan Türklerinin Edebiyatındaki Yeri ve Dergideki Edebî Faaliyetler, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, Yüksek Lisans tezi, 658 s.
 • Zeynep Kevser Şerefoğlu, Sosyal Kimlikleri Açısından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman Kahramanları, 2006, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 276 s
 • Özge Yücesoy, Korku Edebiyatı (Gotik Edebiyat) ve Türk RomanındakiYansımaları, 2007, Yüksek Lisans Tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 108 s.
 • Emine Uzun, XIX. Yüzyıl Romanında Beyoğlu, 2008,Yüksek Lisans Tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 203 s
 • Didem Deliklitaş, Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde İnsan, 2008, Yüksek Lisans Tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 246 s.
 • Seçil Toprak, “Selim İleri’nin Eserlerinde Sinema-Edebiyat İlişkisi ve Sinemaya Aktarılan Romanları”, 2009, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 386 s
 • Pelin Gündüz, Cumhuriyet Dönemi Mizah Dergilerinden Akbaba’da Edebiyat ve Karikatür İlişkisi, 2009, Yüksek Lisans Tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 454 s
 • Haleh Estekanchi, Fars Edebiyatında Orhan Pamuk Çevirileri, 2010, Yüksek Lisans Tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 189 s
 • Mehlika Karagözoğlu, Mustafa Ruhi Şirin ve Çocuk Edebiyatı, 2010, Yüksek Lisans Tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 215 s
 • M. Şerif Eskin, A.Hamdi Tanpınar’ın Eserleri ve Estetiğinde Bergson Felsefesinin İzdüşümleri ve Kurucu Rolü, 2012, Yüksek Lisans tezi. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 199 s
 • Demet Koçyiğit, Safahat’ta İnsanın Zaman, Mekân ve Eşya ile İlişkisi, Yüksek Lisans tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, 220 s.
 • Bahar Avcı, Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Anne ve Çocuk Temi, 2013, Yüksek Lisans tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 138 s.
 • Kadriye Alev, Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Modern Dünya Algısı, 2013, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 303 s.
 • İlhan Sadıkoğlu, Modern Türk Edebiyatı İçinde Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisinin Yeri ve Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, 210 s
 • Ayşe Koçak, Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Modern Kentli İnsanın Bunalımları, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, 193 s
 • Merve Okuyucu, Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Taşra ve Taşralılık, 2013, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 259 s
 • Tuğba Karaca, Sezai Karakoç’ta Coğrafya, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, 100 s.
 • Hatice Çiçekli, Erdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Din ve Metafizik, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, 126 s
 • Şerife Özdemir, Alaeddin Özdenören, Hayatı, Şiirleri ve Edebî Şahsiyeti, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
 • Hatice Gökçe Aydın,Nurettin Topçu düşüncesinin Mustafa Kutlu hikayelerindeki yansımaları, 2015, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Gönül Şişman Yonar, 2000 sonrası Türk edebiyatında konusunu siyerden alan romanlar, 2005, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Tuba Mehpare Acar, XX. yüzyıl Türk romanında engelli karakterlerin "Küçük Ağa" ve "Köyün Kamburu" romanları çerçevesinde değerlendirilmesi, 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Nuray Akkan, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman kahramanlarında kaçış ve sığınma,2016, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Anıl Şen, Mustafa Kutlu'nun sinemaya uyarlanmış eserleri üzerine bir araştırma, 2016, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Zehra Gümüşkılıç, Bahçe dergisinin (1880-1881) çocuk edebiyatı ve eğitime katkısı bakımından incelenmesi, 2016, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Senanur Rana Doğan, Edebiyat siteleri çerçevesinde sosyal medya edebiyatı, 2016, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Tuğba Doğan, Nuri Pakdil'de protest tavır, 2017, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Kanat Rysbay, Refik Halit Karay'ın eserlerinde Hiciv ve Mizah, 2007, İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Servet Karçiga, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde ironi, 2009, İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Özgür Kurt, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ömer Seyfettin'in romanlarında, öykülerinde ve tiyatro eserlerinde azınlıklar ve yabancılar,2009, İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Doktora Tezleri
 • Mesut Koçak, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’ta Tarih ve Medeniyet Düşüncesi, Doktora tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • Bekir Hergüner, 2000 Sonrası Hikayesinde Mekân-İnsan ve İnanç Çatışması, Doktora tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
 • M. Şerif Eskin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Döneminde Ulus Devlet ve Millî Hafızanın Oluşum Sürecinde Edebiyat Faaliyetleri, Doktora tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • Haleh Estekanchi, Türk ve İran Edebiyatlarının Modernleşme Süreçlerindeki Benzerlikler ve Etkileşimler, Doktora Tezi, 2014, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 547 s.
 • Gülsün Nakipoğlu, Türk Roman Kurgusunda İkili Kahramanlar (Doppelganger), 2014, Doktora tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 967 s.
 • Büşra Sürgit, “Bir Edebiyat Dergisi Olarak Mavera ve Mavera Topluluğu”, 2014, Doktora tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 906 s.
 • Didem Deliklitaş, II. Yeni Şiirinde Kadın, 2013, Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 375 s.
 • Ali Kurt, 1950 Sonrası Türk Romanında Anadolu’dan İstanbul’a Göç, 2013, Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 469 s.
 • Fırat Karagülle, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Anadolu’nun Sosyal ve Siyasî Hayatı (1923-1940), 2012, Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 417 s.
 • Abdurrazık Ahmed, Cumhuriyet’e Kadar Türk Romanında Araplar ve Arap Coğrafyası, 2012, Doktora tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 464 s.
 • Zeynep Kevser Şerefoğlu, Son Dönem (1980-2000) Türk Kadın Hikâyecilerinde Kadın Kimliği, 2012, Doktora tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 421 s.
 • Hanife Özer, 12 Eylül 1980 Darbesinin Türk Romanına Yansımaları, Doktora tezi, 2011, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 289 s.
 • Turgay Anar, Yeni Türk Edebiyatında Edebî Mahfiller, 2011, Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 459 s.
 • Bahtiyar Aslan, Cumhuriyet Devri Roman Kahramanlarında Kültürel Bocalama, 2010, Doktora tezi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 421 s.
 • Nuran Özlük, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Fantastik Roman, 2010, Doktora tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 386 s.
 • Veli Uğur, 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Popüler Roman, 2011, Doktora tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 498 s.
 • Tevfik Sütçü - Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Vatan Temi, 2004, Doktora tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, XII+651 s.
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • "Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Nazım Şekli Olarak Gazel", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. XXVI, İstanbul 1993, s. 1-10.
 • "Safahat-Birinci Kitab'ın Devrinde Uyandırdığı Akisler", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası , nr. XX, İstanbul 1997, s. 7-23.
 • "Türk Edebiyatında Jules Verne Tercümeleri-I", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr.XXVIII, İstanbul 1999, s. 65-80.
 • "Müstecâbîzâde İsmet'in Müntehab Rubâiyyât-ı Hayyam Tercümesi Adlı Eseri", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr.XXIX, İstanbul 2000, s. 1-12.
 • Tevfik Fikret‟in Şiirlerinde Olumsuz Bir Psikolojinin Yansıması Olarak Zehir Motifi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr.XXX, İstanbul 2003, s. 29-42.
 • “Ahmet Hamdi Tanpınar‟da Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından Birisi Olarak Hat Sanatı”, İÜ. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. XXXI, İstanbul 2004, s. 6-16.
 • “Afrika Bağımsızlık Savaşlarının II. Yeni Şiirine Yansıması”, İÜ. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. XXXIII, İstanbul 2005, s. 4-21.
 • Village in Turkish Novel and Kemal Tahir”, Zbornik Radova, nr. 7, Filozofski Fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosnia Herzegovigna, 2006, s. 271-283.
 • The Image of Rose in Modern Turkish Literature”, Currents in Turkish Turkology, eds. Arpad Berta-Nurettin Demir-Emine Yılmaz, (Studia Uralo Altaica), Szeged/Macaristan.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • "Türk Romanında Köye Açılma ve Mehmed Celâl'in Romanları", İlmî Araştırmalar, nr. II, İstanbul 1996, s. 29-38. (Turkologischer Anzeigger TA 22-23, Turkology Annual, Wien 1998 kataloguna girmiştir).
 • "Halid Ziya'nın Mensur Şiirleri-I: Mensûr Şiirler", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. XXVII, İstanbul 1997, s. 23-45.
 • "Âkif Paşa Dîvançesi", İlmî Araştırmalar, nr. IV, İstanbul 1997, s. 135-178. (M. A. Yekta Saraç'la birlikte).
 • "Muallim Nâci'nin Lisân-ı Fâtih'ten ve Selîmiyye Şiirlerine Yazılan Nazîre, Terbî„ ve Tahmîsler" İlmî Araştırmalar, nr. V, İstanbul 1997, s. 41-63.
 • "İstanbul'a İki Bakış: Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın İstanbul'u", İlmî Araştırmalar, nr. 6, Temmuz 1998, s. 7-34.
 • “Fâik Âli Ozansoy‟un Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Tevfik Fikret‟e Dair Midhat Cemal Kuntay‟a Yazdığı Mektuplar”, Doğu Akdeniz, nr. 1, Gazimagosa 1998, s. 51-64.
 • “Devrin Edebiyatçılarının Mektupları Işığında Ali Ekrem‟in „Şiirimiz‟ Makalesi ve Neticeleri”, Bir- Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, nr. 9-10, İstanbul 1998, s. 47-69.
 • “Cahit Zarifoğlu‟nun Şiirlerinde Bir Kötülük Ögesi Olarak Yılan Sembolü”, İlmî Araştırmalar, nr. 8, İstanbul 1999, s. 9-26.
 • “Türkçe‟de Rubâiyyât-ı Hayyam Tercümeleri”, İlmî Araştırmalar, nr. 7, İstanbul 1999, s. 9- 29.
 • “Arif Nihat Asya‟nın Kısa Nesirleri”, İlmî Araştırmalar, nr. 18, İstanbul 2004, s. 7-16
 • “Ahmed Midhat Efendi‟nin Romanlarında Beykoz”, İlmî Araştırmalar, nr. 21, İstanbul 2005, s. 7-14.
 • “Türk Edebiyatında Roman: Cumhuriyet Devri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. IV, nr. 8, 2006, s. 165-201.
 • “Saray Karşısında Tevfik Fikret”, Bir Muhalif Kimlik: Tevfik Fikret, (Haz. Bengisu RonaZafer Toprak), İstanbul, Aralık 2007, İş Bankası Kültür Yayınları, s. 49-71.
 • Yakın Arkadaşlarının Tanıklığı Çerçevesinde Servet-i Fünûn Edebiyatının İki Kutbu: Halid Ziya ve Tevfik Fikret”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, nr. 1, İstanbul, Mart 2010, Dergâh Yayınları.
 • “Beton Duvarlar Arasında Açan Çiçek”: Modern Kente ve Kentleşmeye Karşı Erdem Bayazıt‟ın Şiiri”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, nr. 1, Bahar 2013, s. 79-92.
 • “XIX. Yüzyıldan Bugüne Türk Edebiyatında İstanbul”, ????????????????????
 • "Halid Ziya'nın Mensur Şiirleri-II: Mezardan Sesler", İlmî Araştırmalar, nr. IV, İstanbul 1997, s.7-16.
 • Diger Makaleler
 • "Olay, Artı, Nostalji", Tercüman Gazetesi, y. 29, nr. 10051, 13 Şubat 1990.
 • "Televizyon ve Türkçe", Tercüman Gazetesi, y. 29, nr. 10174, 18 Haziran 1990.
 • "Televizyon Reklamları ve Türkçe", Tercüman Gazetesi, y. 29, nr. 10188, 2 Temmuz l990.
 • "Dile Saygı", Tercüman Gazetesi, y. 29, nr. 10206, 23 Temmuz 1990.
 • -" 'Feylesof'un Mânâsı", Dergâh, c. I, nr. 11, Ocak 1991, s. 4-6.
 • "Şâirin Mûteberi, Şiirin İtibarı", Dergâh, c. II, nr. 13, Mart 1991, s. 8-10.
 • "Kitâbe-i Seng-i Mezârlar", Dergâh, c. III, nr. 32, Ekim 1992, s. 19.
 • "Roman Okumak Muzır mıdır?", Dergâh, c. III, nr. 34, Aralık 1992, s. 3-5.
 • "Fennî Roman", Dergâh, c. IV, nr. 37, Mart 1993, s. 11,18.
 • "Türkçe ve Televizyon",Acun, nr. 2, Eylül 1993, s. 34-35.
 • "Hayatımız Roman mı?", Dergâh, c.IV, nr. 44, Ekim 1993, s. 7.
 • "Ahmed Midhat Efendi", Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul 1993, s. 84-85.
 • "İki Şair, İki Şiir", Dergâh, c.V, nr. 58, Aralık 1994, s. 9-10.
 • "Batılılaşma, XIX.Yüzyılda Tiyatro ve Osmanlı İnsanı", İzlenim, nr. 20, Nisan 1995, s. 72- 73.
 • "Roman ve Hayat", Dergâh, c.VI, nr. 62, Nisan 1995, s. 9-10.
 • "Biz Heybeli'de Her Gece Mehtâba Çıkar mıydık?", İzlenim, nr. 21, Mayıs 1995, s. 63-64.
 • "Tenezzühün Alafrangası", İzlenim, nr. 22, Haziran 1995, s. 66-68.
 • "Kılık-Kıyafet, Moda ve XIX. Asır Romanı", Yeni Şafak Gazetesi, 27 Temmuz 1995, s. 10.
 • "Sûretin Sîretine Şâhiddir".İzlenim, nr. 23-24, Temmuz-Ağustos 1995, s. 74-76.
 • "Osmanlı'nın Şanı ve Pembe İncili Kaftan", İzlenim, nr. 23-24, Temmuz-Ağustos 1995, s. 80.
 • "Kadın Roman Okursa...", Dergâh, c. VI, nr. 66, Ağustos 1995, s. 9-10.
 • "Türk Ailesindeki Değişim ve Romanımızdaki Yansımaları", İzlenim, nr. 25, Eylül 1995.
 • "Diyâr-ı Küfrü Gezdim, Beldeler Kâşâneler Gördüm", İzlenim, nr. 26, Ekim 1995.
 • "Ahmet Haşim ve Millî Mîmârî", İzlenim, nr. 28, Aralık 1995.
 • "Roman Okumak Erkek İçin Ayıp", Yeni Şafak Gazetesi, 7 Aralık 1995, s. 11. (İnsan Toplum Edebiyat üzerine yapılan röportaj).
 • "Romanın Muzırlığını Tartışan Kitap", Aksiyon, y. 2, nr. 63, 17-23 Şubat 1996, s. 50. (İnsan Toplum Edebiyat üzerine yapılan röportaj).
 • "Frenk-i bed-renk'in Avrupası ve Osmanlı", İzlenim, nr. 30, Şubat 1996, s.70-71.
 • "Ber-murâd Olmayıcak Ben Yere Geçsin Âlem", Dergâh, nr. 75, Mayıs 1996, s. 4-6.
 • "İlâncılık", Dergâh, nr. 88, Haziran 1997.
 • "Roman Okuyacağına Dersine Çalış!", Edebiyat Ortamı, nr. 5, Haziran 1997, s. 40-44.
 • "Resimli Romanlar, Roman Resimleri", Dergâh, nr. 89, Temmuz 1997, s. 4-5, 22.
 • "Meraklısına Cevaptır", Zaman, 14 Şubat 1998, s. 2.
 • "Kadınlar, Roman ve Roman Kadınları-I", Kaşgar, nr. 2, Şubat 1998, s. 39-45.
 • "Totemine Dokunulan Yerli Tepkisi", Kültür Dünyası, y. 2, nr. 11, Mart 1998, s. 49-51.
 • "Kadınlar, Roman ve Roman Kadınları-II", Kaşgar, nr. 3, Nisan 1998, s. 44-51.
 • "Tenkidin Sefaleti", Kaşgar, nr. 3, Nisan 1998, s. 77-86.
 • "Kadınlar, Roman ve Roman Kadınları-III", Kaşgar, nr. 4, Haziran 1998, s. 78-89.
 • “Tanzimat Sonrasından Cumhuriyet Sonrasına Roman ve Piyasa”, Kaşgar, nr. 5, Ağustos 1998, s. 29-40.
 • “Biyografi ve Roman”, Kaşgar, nr. 6, Ekim 1998, s. 22-25.
 • “Cause Finale”, Kaşgar, nr. 6, Ekim 1998, s. 53-55.
 • “Roman ve Trajik Hayat”, Kültür Dünyası, y.2, nr. 19, Aralık 1998, s. 19-20.
 • “Roman ve Biyografi”, Kaşgar, nr. 7, Ocak 1999, s. 39-41.
 • “Polisiye Roman –I”, Kaşgar, nr. 8, Mart 1999, s. 36-40.
 • “Romana Dair Birkaç Anekdot”, Kaşgar, nr. 9, Mayıs 1999, s. 46-52.
 • “Kaçanlar, Kalanlar ve Romanlar”, Kaşgar, nr. 10, Temmuz 1999, s. 46-51.
 • “Kaçanlar, Kalanlar ve Romanlar”, Kaşgar, nr. 10, Temmuz 1999, s. 46-51.
 • “İlâncılık‟a Dair”, Kaşgar, nr. 11, Eylül 1999, s. 79-85.
 • “Hayyam, Rubaileri ve Biz”, Kaşgar, nr. 12, Kasım 1999, s. 67-74.
 • “Romanın Tarifi Yok”, Türkiye Gazetesi, 12 Aralık 1999. (Roman ve Hayat üzerine yapılan röportaj).
 • “Okumanın Masumu Yok”, Yeni Şafak Gazetesi, 23 Aralık 1999. (Roman ve Hayat üzerine yapılan röportaj).
 • “Gidelim Serv-i Revânım Yürü...” Ama Nereye?, Kaşgar, nr. 15, Mayıs 2000, s. 17-22.
 • “Beş Şehir’in Beyoğlu‟su”, Kaşgar, nr. 16, Temmuz 2000, s. 59-67.
 • “Romana Çok Çektirdik”, Türkiye 2000 (Türkiye Gazetesi Haftalık Magazin Eki), 1-7 Temmuz 2000.
 • “Eski Zamanlardan Bir Cuma Çalıyor”, Kaşgar, nr. 21, Mayıs-Haziran 2001, s. 60-67.
 • “Yeni İsimler, Yeni Eserler”, Türk Edebiyatı, nr. , Mayıs 2002, s. 4-5; Zaman Kayması, İstanbul 2002, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., s. 13-17.
 • “II. Yeni‟nin Afrikası”, Kaşgar, nr. 27, Mayıs-Haziran 2002, s. 38-52.
 • “Yüz Yıl Önce Servet-i Fünûn Elli Yıl Önce II. Yeni”, Türk Haber, y. 1, nr. 16, 29 Temmuz 2002, s. 20.
 • “Eşikler Yeni Atlayışlar İçindir”, Türk Edebiyatı, nr. 355, Mayıs 2003, s. 12-13.
 • “Zülüflü Eliflerin Meleği Yahut Tanpınar‟da Hattın Estetiği”, Kaşgar, nr. 37-38, Mayıs- Ağustos 2004, s. 195-202.
 • “Roman Bereketi mi, Roman Furyası mı?”, Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, y.5, nr. 57, Kasım 2004, s. 38-41; Yüzakı, nr. 1, Mart 2005, s. 38-41.
 • “Bir Kuş Ötüşü Olmak”, Türk Edebiyatı, nr. 374, Aralık 2004, s. .31-32.
 • “Niteliğin İtibarından Niceliğin İstilâsına”, Türk Edebiyatı, nr. 375, Ocak 2005, s. 6-11.
 • “Edebiyatı Dergilerde Hecelemek”, Hece, nr. 100, Nisan 2005, s. 136-140.
 • “Roman Bir Dil Sanatı, Sinema İse Görüntüdür”, Mostar, Aylık Kültür-Aktüalite Dergisi, nr. 2, Nisan 2005, s. 76-77.
 • “Roman Bir Dil Sanatı, Sinema İse Görüntüdür”, Mostar, Aylık Kültür-Aktüalite Dergisi, nr. 2, Nisan 2005, s. 76-77.
 • “Güneşe Tutulan Ayna Yahut Şairin İç Dönüşümü”, Merdiven Şiir, nr. 4, Temmuz- Ağustos 2005, s. 34-41.
 • “Aramızdan Çekilen Dost: Mektup”, Türk Edebiyatı, nr. 382, Ağustos 2005, s. 12-14.
 • “Türk Edebiyatı Tarihi Çalışmalarına Genel Bir Bakış”, Türk Edebiyatı, nr. 387, Ocak 2006, s. 12-15.
 • “İlmin Bereketi Eserlerde Işır”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, y.35, nr. 1, Ocak 2006, s. 61-67.
 • “Tevfik Fikret ve Âşiyan‟ı”, Türk Edebiyatı, nr. 388, Şubat 2006, s. 30-33.
 • “Türk Edebiyatında Bir Tartışma Odağı: Klasikler”, Kitap Zamanı, y.1, nr. 3, 3 Nisan 2006, s. 33.
 • “Rasim Özdenören Hikâyesine Dair Kısa Dikkatler”, Kitap Postası, nr. 13, Nisan 2006, s. 74-75.
 • “Söylenecekler Daha Söylenmeden Evvel”, Türk Edebiyatı, nr. 301, Mayıs 2006, s. 29-31.
 • “Yazar, Yazdığına Pişman Olur mu?”, Kitap Zamanı, y.1, nr. 4, 1 Mayıs 2006, s. 31.
 • “Hayyam Bize Nasıl Bir Çadır Açmaktadır?”, Türk Edebiyatı, nr. 302, Haziran 2006, s.
 • “Bir Yazardan Geriye Kalanları Ne Yapmalı?”, Kitap-lık, nr. 95, Haziran 2006, s. 133-134.
 • “Edebî Eserlerde İthaflar Yahut İthaf Edebiyatı”, Kitap Haber, nr. 29, Haziran-Temmuz 2006, s. 30-31.
 • “Bir Kitaba Ad Koymak”, Kitap Zamanı, nr. 7, 7 Ağustos 2006, s. 16-17.
 • “Etkisiz Ödüller, Ödülsüz Şaheserler”, Kitap Zamanı, y. 1, nr. 12, Ocak 2007, s. 22-23.
 • “Birkaç Çizgi ve Bir Âkif Portresi”, Hece, y.12, nr. 133, Ocak 2008, s. 597-598.
 • “Küçük Ağa‟nın Ermenisi”, Türk Edebiyatı, nr. 412, Şubat 2008, s. 38-39..
 • “Saat Kuleleri ve Parklar, Onları Yapanlar, Onlarla Yapılanlar”, Türk Edebiyatı, nr. 412, Şubat 2008, s. 37-41.
 • “Mahallenin Çapkın Kızı Fahriye Abla”, Türk Edebiyatı, nr. 416, Haziran 2008, s. 27-29.
 • “Bir Çürük İpliğe Hülya Dizmişiz- Meşrutiyet ve Nedamet”, Türk Edebiyatı, nr. 417, Temmuz 2008, s. 20-24.
 • “Modern Türk Şiirinin Yunus Emreleri”, Türk Edebiyatı, nr. 460, Şubat 2012, s. 54-57.
 • “Geride Bıraktığımız 2011 Mehmed Âkif Yılını ve Ölümünün 76. Yıldönümünde Mehmed Âkif‟i Prof. Dr. M. Fatih Andı ile Konuştuk” (Röportaj: İbrahim Öztürkçü), Edebiyat Bilinci, nr. 21-22 (Özel Sayı), Mayıs 2013, s. 18-26.
 • “Dilin Yazdığı Şiir, Şairin Yazdığı Şiir”, Karabatak Dergisi, nr. 8, Mayıs-Haziran 2013, s. 65-67.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- I: Cahit Zarifoğlu‟nun „Menziller‟ Şiiri Üzerine Bir Yorum Denemesi-I”, İtibar Dergisi, nr. 22, Temmuz 2013. s. 31-32.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- I: Cahit Zarifoğlu‟nun „Menziller‟ Şiiri Üzerine Bir Yorum Denemesi-II”, İtibar Dergisi, nr. 23, Ağustos 2013. s. 29-33.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- II: “Sezai Karakoç‟un „Küçük Na‟t‟i”, İtibar Dergisi, nr. 24, Eylül 2013. s. 26-29.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- III: Şu Fakîre Bir Göz Kırp”, İtibar, nr. 25, Ekim 2013. s. 35-37. (Fatma Şengil Süzer‟in “Fakir” isimli şiirinin tahlili)
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- IV: Haber Versem Toprağa”, İtibar Dergisi, nr. 26, Kasım 2013. S. 29-33. (Osman Sarı‟nın “Haber Versem Toprağa şiirinin tahlili)
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek –V: Celal Fedai‟nin „Parmak ile Boyanmış Bir Naat‟i –I, İtibar Dergisi, nr. 27, Aralık 2013, s. 59-62.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek –VI: Celal Fedai‟nin „Parmak ile Boyanmış Bir Naat‟i –II, İtibar Dergisi, nr. 28, Ocak 2014, s. 66-70.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- VII: „Sözü Yormadan‟ Derdi Anlatmak”, İtibar Dergisi, nr. 29, Şubat 2014, s. 68-71. (İbrahim Tenekeci‟nin “Sözü Yormadan” şiirinin tahlili)
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- VIII: „Naatın Kıyısında‟ –I”, İtibar Dergisi, nr. 30, Mart 2014, s. 51-54.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- VIII: „Naatın Kıyısında‟ –I”, İtibar Dergisi, nr. 30, Mart 2014, s. 51-54.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek: IX: Naatın Kıyısında-II”, İtibar Dergisi, nr.32, Mayıs 2014, s. 68-74.
 • “Dil, Düşünce ve Medeniyet Üzerine”, Her Boydan, nr. 1, Haziran 2014, s. 57-63.
 • “Türkiye‟de Ödüllerin Hepsi Değilse de Çoğu İdeolojiktir.”, (Röportaj), Türk Edebiyatı, Temmuz 2014, s. 4-10.
 • “Peygamber‟i Şiirle Sevmek- X: Gül”, İtibar Dergisi, nr.35, Ağustos 2014, s.
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • “Kıbrıslı Bir Jöntürk: Ahmed Tevfik Efendi ve Çıkardığı Mizah Dergileri: Kokonoz (1896) ile Akbaba (1897), VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 1999. (Kongrenin Bildiriler kitabı yayımlanmadı. Bildiri, tarafımdan Edebiyat Araştırmaları I isimli makaleler toplamı kitabımda yayımlandı (İstanbul 2000, s. 117-128).
 • “Günümüz Türk Romanının Dili Üzerine Dikkatler”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 20-26 Eylül 2004, c. I, Ankara 2004, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 177- 186.
 • “Ahlâk, Sanat ve Edebiyat”, Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları, Milletlerarası Tartışmalı Sempozyum, 24-26 Nisan 2009, Düzenleyen: İSAV İslâmî Araştırmalar Vakfı, Yer; Topkapı Eresin Otel, Bildiriler Kitabı, İstanbul 2009, s. 439-447.
 • “Modern Türk Şairinin Hz. Peygamber Algısına Dair Bazı Tespitler”, XI. Uluslararası Dil- Yazın- Deyişbilim Sempozyumu, Tarih: 13-14.10.2011, Düzenleyen: Sakarya Üniversitesi, Yer: Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.
 • “Kendi Şehrin İçinde, Gözü Kentin Dışında: Necip Fazıl‟ın Şiiri”, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Düzenleyen: Selçuk Ün.-Karatay Ün.- N. Erbakan Ün., Tarih: 20-23 Mayıs 2013, Sempozyum Bildirileri, Konya 2014, s. ???
 • “Modern Türk Şiirinde Bosna Savaşı Duyarlılığı”, 550. Yılında Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası Uluslararası Tarih Sempozyumu, Düzenleyen: FSMVÜ-Yunus Emre Enstitüsü- Türk Tarih Kurumu-Zeytinburnu Belediyesi, Tarih: 08-09. 2013, Sempozyum Bildirileri Kitabı (Baskıda).
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • “Namık Kemal‟in Cezmi Romanına Dair Devrinde Yapılan Münakaşalar”, Namık Kemal Sempozyumu (Gazimagosa 27-28 Nisan 1998) Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazimagosa, 1998, s. 25-46.
 • “Namık Kemal‟in Cezmi Romanına Dair Devrinde Yapılan Münakaşalar”, Namık Kemal Sempozyumu (Gazimagosa 27-28 Nisan 1998) Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazimagosa, 1998, s. 25-46.
 • “Yahya Kemal‟in Şiirlerinde Işık ve Karanlık”, Ölümünün 40. Yıl Dönümünde Yahya Kemal Beyatlı Günleri (2-4 Kasım 1998), İ.Ü Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İstanbul Fetih Cemiyeti, 3 Kasım 1998, Yer: İ.Ü Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu. Sempozyum bildirileri toplu olarak şu bilimsel dergide yayımlanmıştır: Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, nr. IV, İstanbul 2001, s. 127-142.
 • “Sait Faik Abasıyanık‟ın Şiirleri”, Ölümünün 50. Yılında Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Günleri, 18-19 Ekim 2004, Bildiriler, Sakarya 2005, Sakarya Üniversitesi Yayınları, s. 64-73.
 • “Bir Medeniyet Algılaması Olarak Ahmed Midhat Efendi‟nin Paris‟i”, Ahmed Midhat Efendi Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 5 Mayıs 2004, (Sempozyum bildirileri şu kitapta toplanmıştır: Merhaba Ey Muharrir, (Haz. Nüket Esen, Erol Köroğlu), İstanbul 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, s. 256-275).
 • “Saray Karşısında Tevfik Fikret”, Ölümünün 90. Yılında Tevfik Fikret Sempozyumu, Düzenleyen: Boğaziçi Üniversitesi- Londra Üniversitesi- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 11 Kasım 2005, (Sempozyum bildirileri şu kitapta toplanmıştır: Bir Muhalif Kimlik: Tevfik Fikret, (Haz. Bengisu Rona-Zafer Toprak), İstanbul, Aralık 2007, İş Bankası Kültür Yayınları, s. 49-71.)
 • “Modern Türk Şiirinde Gül İmajı”, (I. Isparta Gül Sempozyumu, Düzenleyen: Isparta Belediyesi, Yer Belediye Kültür Sarayı, Tarih: 2-3 Haziran 2005), Gül Kitabı, Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, Isparta 2005, s. 3-20.
 • “Metinlerarası İlişkiler Açısından Mustafa Kutlu‟nun Bu Böyledir İsimli Eseri”, Bugünün Hikâyesi Hikâyenin Bugünü-80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ümraniye Belediyesi Yayını, İstanbul, Haziran 2008, s. 71-82.
 • “Sezai Karakoç‟un Şiirlerinde Bir Medeniyet Göstergesi Olarak Şehir”, Şair ve Düşünür Sezai Karakoç - Sempozyum Bildirileri, (15 Kasım 2008), İstanbul 2008, Fatih Belediyesi Yayınları, s. 65-80.
 • “Yahya Kemal‟in Şiirlerinde Bir Medeniyet ve Kimlik Göstergesi Olarak Şehir”, İstanbul Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, nr. V, Bir Medeniyeti Yorumlamak- Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, 03-07 Kasım 2008, Sempozyum Bildirileri Özel Sayısı, İstanbul 2008, s. 325-332.
 • “Modern Edebiyatta Hazret-i Peygamber‟i Anlatmak”, Siyer-Edebiyat İlişkisi, Tebliğler Kitabı, İstanbul 2010, Meridyen Yayınları, s. 121-130.
 • “Mehmed Âkif‟in Dârülfünûn Hocalığı ve Dârülfünûn‟da Verdiği Edebiyat Dersleri”, Vefatının 75. Yılında Mehmet Âkif Ersoy-Sempozyum Bildirileri, 12-13 Mart 2011, (Haz. V. Işık), İstanbul 2011, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, s. 287-299; Mehmed Âkif Ersoy, (Haz. Mustafa İsmet Uzun), Ankara 2011, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 388-400.
 • “Red Cephesinin Neferleri: Mustafa Kutlu‟da Modernleşmeye Direnişin Kahramanları”, Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu, Sempozyum Bildirileri, İstanbul 2012, Küçükçekmece Belediyesi Yayınları, s. 74-85.
 • “Popüler Siyer Kitaplarında Dil, Üslûp ve Estetik Sorunları”, Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmaları, Tebliğler Kitabı, İstanbul 2013, Meridyen Yayınları, s. 89-104.
 • “Samiha Ayverdi‟nin Eserlerinde Osmanlı İstanbul‟unu Yapan Bir Unsur Olarak Mahalle”, Samiha Ayvendi’nin İstanbul’u Sempozyumu, Düzenleyen: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Tarih: 31.10.2013, Yer: FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi. Bildiriler Kitabı: Samiha Ayverdi’nin İstanbul’u-Bildiriler Kitabı, İstanbul 2013, Kubbealtı Yayınları, s. 13-26.
 • “Yahya Kemal ve A. Hamdi Tanpınar‟ın Osmanlı Şehirciliğinde Vakıf Mimârî Eserlerine Dair Dikkatleri”, Vakıf Medeniyeti ve Şehir Sempozyumu, Düzenleyen: Vakıflar Genel Müdürlüğü ve FSMVÜ, Tarih: 07.05. 2013, Yer: Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Bildiri Kitabı: Vakıf Medeniyeti ve Şehir, Ankara 2013, s. 61-68.
 • Sultan II. Abdulhamid‟e Karşı Edebî Muhalefet”, Ölümünün 90. Yılında Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Düzenleyen: Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Tarih: 10.02.2013, Yer: Darülaceze. Bildiri Kitabı: Sultan II. Abdulhamid ve Dönemi, (Ed. Coşkun Yılmaz), İstanbul 2014, Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları, s. 319-346.
 • “Popüler Siyer Kitaplarında Dil, Üslûp ve Estetik Sorunları”, Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmaları, Tebliğler Kitabı, İstanbul 2013, Meridyen Yayınları, s. 89-104.
 • “Büyük Doğu‟nun Kapaklarında Eleştirel Dil”, Özü Yüzden Okumak: Büyük Doğu Kapaklarının Dili Sempozyumu, Düzenleyen: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Küçükçekmece Belediyesi, Tarih: 09.05.2013, Saat: 10.00-18.00, Yer: Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi. Bildiri Kitabı: Özü Yüzden Okumak: Büyük Doğu Kapaklarının Dili, İstanbul 2014, Küçükçekmece Belediyesi Yayınları, s. ?
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • “Konya Folkloruna Dair Bir İlk Eser”, Gez Dünyayı Gör Konya’yı, İstanbul 2001, YKY Yayınları, s. 290-311.
 • “Türk Edebiyatında Günlük Türü ve Cahit Zarifoğlu‟nun Yaşamak’ı”, Cahit Zarifoğlu-Yürek Safında Bir Şair, (Anma Kitabı), İstanbul 2003, Kaknüs Yayınları, s. 237-247.
 • “Türk Edebiyatında Günlük Türü ve Cahit Zarifoğlu‟nun Yaşamak’ı”, Cahit Zarifoğlu-Yürek Safında Bir Şair, (Anma Kitabı), İstanbul 2003, Kaknüs Yayınları, s. 237-247.
 • “Millî Mücadele Romanlarında Ermeniler”, Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, (Ed. Ş. Ural, K. Yetiş, F. Emecen), İstanbul 2006, İstanbul Üniversitesi Yayınları, s. 461-474.
 • “Alternatif Tarih Yorumcusu Olarak Kemal Tahir: Yol Ayrımı Örneği”, Kemal Tahir 100 Yaşında, (Haz.: M. Fatih Andı- Ertan Eğribel), Ankara 2010, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 177-188.
 • “Modern Türk Şiirinde Üç İstanbul Algısı”, İstanbul, Tarih ve Kültür, İstanbul 2013, Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, s. 75-140.
 • Diger kitaplar
 • Edebiyatımızda Mimar Sinan, İstanbul 1989, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 155 s.
 • Ara Nesil Şairi Mehmed Celâl, Hayatı, Görüşleri, Şiirleri, İstanbul 1995, Alfa Yayınları, 251s.
 • Mehmed Celâl, Küçük Gelin, (Haz. M. Fatih Andı), İstanbul 1995, Enderun Yayınları, 76 s.
 • İnsan Toplum Edebiyat, İstanbul 1995, Kitabevi Yayınları, 190 s. (2. baskı: Ekim l996).
 • Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri (Mustafa Sami Efendi ve Avrupa Risalesi), İstanbul l996, Kitabevi Yayınları, 125 s. (2. baskı: Mart 2002)
 • Servet-i Fünûn'a Kadar Yeni Türk Şirinde Şekil Değişmeleri, İstanbul 1997, Kitabevi Yayınları, 375 s.
 • Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi, İstanbul 1999, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları, 543 s., (H. Yorulmaz ve Y. Daşçıoğlu ile birlikte)
 • Kartpostallarla Tevfik Fikret ve Çevresi, İstanbul 1999, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları, 315 s., (H. Yorulmaz ve Y. Daşçıoğlu ile birlikte)
 • Ömer Seyfeddin, İstanbul 1999, Şule Yayınları, 160 s; 2. bs. İstanbul 2007.
 • Roman ve Hayat, İstanbul 1999, Kitabevi Yayınları, 147 s; 2. bs. İstanbul 2004, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., 152 s.
 • Tarık Buğra, İstanbul 2000, Şule Yayınları, 175 s.
 • Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, (Eleştirel Basım, Haz. M. Fatih Andı), İstanbul 2000, Yapı-Kredi Yayınları, 364 s.
 • Edebiyat Araştırmaları-I, İstanbul 2000, Kitabevi Yayınları, 309 s.
 • Ahmed Midhat Efendi, Hüseyin Fellâh, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2000, Türk Dil Kurumu Yayınları, 345 s.
 • Ahmed Midhat Efendi, Süleyman Muslî, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2000, Türk Dil Kurumu Yayınları, 217 s.
 • Ahmed Midhat Efendi, Dürdane Hanım, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2000, Türk Dil Kurumu Yayınları, 143 s.
 • Ali Nazîma-Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lugati, (Haz. M. Fatih Andı, N. Birinci, K. Yetiş, N. Sağlam, A. Ş. Çoruk, E. Ülgen), Ankara 2002, Türk Dil Kurumu Yayınları, 874 s.
 • Ahmed Midhat Efendi, Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2002, Türk Dil Kurumu Yayınları, 98 s.
 • Ahmed Midhat Efendi, Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2002, Türk Dil Kurumu Yayınları, 317 s.
 • Ahmed Midhat Efendi, Diplomalı Kız, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2003, Türk Dil Kurumu Yayınları, 108 s.
 • Ahmed Midhat Efendi, Rikalda Yahut Amerika’da Vahşet Âlemi, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2003, Türk Dil Kurumu Yayınları, 276 s.
 • Ahmed Midhat Efendi, Altın Âşıkları, (Haz. M. Fatih Andı), Ankara 2004, Türk Dil Kurumu Yayınları, 97 s.
 • Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi, (Haz. M. Fatih Andı-Nuri Sağlam), İstanbul 2004, Yapı Kredi Yayınları, 83 s.
 • Ahmet Haşim, Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları, (Haz. M. Fatih Andı-Nuri Sağlam), İstanbul 2004, Yapı Kredi Yayınları, 157 s; 2. bs. İstanbul 2006.
 • Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt, (Haz. M. Fatih Andı), İstanbul 2005, Yağmur Yayınları, 127 s.; 2. bs.: İstanbul 2005, Metropol Yayınları, 144 s.; 3. bs. İstanbul 2006, Alkım Yay., 158 s.
 • Ömer Seyfeddin, Seçme Hikâyeler, (Haz. M. Fatih Andı), İstanbul 2005, Yağmur Yayınları, 123 s.
 • Ahmet Haşim, Piyâle, (Haz. M. Fatih Andı), İstanbul 2005, Yapı Kredi Yayınları, 82 s.
 • Ömer Seyfeddin, Yalnız Efe, (Haz. M. Fatih Andı), İstanbul 2006, Alkım Yayınları, 146 s.
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, (Haz. M. Fatih Andı), İstanbul 2006, Alkım Yayınları, 156 s.
 • Nâbîzâde Nâzım, Karabibik, (Haz. M. Fatih Andı), İstanbul 2006, 3F Yayınları, 85 s.
 • Hayata Edebiyatla Bakmak, İstanbul 2006, 3F Yayınları, 166 s; 2. bs. İstanbul 2007, 3. bs. 2008.
 • Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi- 80 Sonrasi Türk Hikayesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (Haz. M. Fatih Andı - Ömür Ceylan), İstanbul 2008, Ümraniye Belediyesi Yay., 372 s.
 • Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1908)- Seçki, (Haz. Prof. Dr. M. Fatih Andı-Prof. Dr. Mustafa Çiçekler), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, 386 s.
 • Kemal Tahir 100 Yaşında, (Haz. M. Fatih Andı-Ertan Eğribel), Ankara 2010, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 439 s.
 • İstiklâl Marşı- İstikbâl Marşı 41 Dize 41 Yorum, (Hasan Akay‟la birlikte), İstanbul 2010, Hat Yayınları, 520 s; 2. bs. 2012, Hat Yayınları.
 • Güneşe Tutulan Ayna - Şiir İncelemeleri, İstanbul 2010, Hat Yayınları, 275 s; 2. bs.: 2010, Hat Yayınları.
 • Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu, Sempozyum Bildirileri, (Haz.: M. Fatih Andı-Bahtiyar Aslan), İstanbul 2012, Küçükçekmece Belediyesi Yayınları, 358 s.
 • Özü Yüzden Okumak: Büyük Doğu Kapaklarının Dili,Sempozyum Bildirileri, (Haz.: M. Fatih Andı, Bahtiyar Aslan), İstanbul 2014, Küçükçekmece Belediyesi Yayınları, ? s.
Projeler
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Ahmet Midhat Efendi‟nin Bütün Eserleri- Yayıma Hazırlama Projesi (1998-2000).
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu- Faik Reşad-Ali Nazîma, Mükemmel Osmanlı Lugati- Yayıma Hazırlama Projesi (1998).
 • Türkiye Bilimler Akademisi- Türk Bilim Klasikleri Projesi, Ahmed Midhat Efendi‟nin Avrupa‟da Bir Cevelân‟ının yayıma hazırlanması, (2014- …)
Aldığı Ödüller
 • Roman ve Hayat isimli kitaba Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1999 yılının en iyi edebî eleştiri ödülü
 • Hayata Edebiyatla Bakmak isimli kitaba Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2006 yılının en iyi deneme kitabı ödülü
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
1 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
1 Edebiyatta Gelenek ve Modernizm Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
2 Hüsn-i Hat ve Edebiyat Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
2 Yeni Türk Edebiyatı Tarihi (Tanzimat Sonrası) Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
3 Popüler Kültür ve Popüler Edebiyat Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
3 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı- Şiiir Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Yeni Türk Edebiyatı ve Toplumsal Değişme Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yeni Türk Edebiyatında Postmodern Eğilimler Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yeni Türk Şiirinde Hiciv ve Mizah Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yeni Türk Edebiyatında Hikaye Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu